Гиветон

Филистимски град; наследие на Дановото племе и определен за левитите – И.Н. 19:44, 21:23. Филистимците останали да живеят в града и след завладяването му. По времето на Надав те пак си го възвърнали. Надав убил Вааса по време на обсадата на този град – 3Цар. 15:27, 16:15. Късната история на Гиветон и местоположението му не са известни.