Гледач

Един свръхестествено просветен човек, който знае неща, които само Бог може да открие. Думата гледач се дава на някои Еврейски пророци – 1Цар. 9:9; 2Лет. 29:30, 33:18; Ис. 29:10, 30:10. Сравни с Чис. 24:3,4.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.