Глиган

Смята се, че глигана е от вида на обикновените свине. Той е яростно и страшно животно. Зъбите му са по-големи и здрави от зъбите на питомните свине. Цветът на кожата му е черна. Носът му (зурлата) е дълъг и ушите му къси. Днес глиганите се срещат по блатата около Горен Йордан, понякога в Кармил, и в близост до Тивериадското езеро. Често били виждани от кръстоносците по времето на Кръстоносните походи. За големите опустошения на това животно се споменава в Пс. 80:13.