Глина

Евреите правели грънци от глина. Те я тъпчели с крака, за да я размесят добре – Ис. 41:25, придавали и желаната форма, след което я изпичали в пещ – Ер. 18:1-6. Грънчарският занаят се споменава в Библията, за да илюстрира зависимостта на хората от Бога. Виж Грънчар. Глината се е използвала и за запечатване – Йов 38:14, както сега използваме червения восък. Археолозите са намерили по Вавилонските кирпичи някакви отпечатъци и белези.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.