Година

Някои поддържат, че евреите отначало са се ръководели от слънчева година от 365 дни. Дори това да е вярно, явно е, че от времето на Изхода Еврейската година обикновено се е състояла от дванадесет лунни месеца (един след друг от 29 и 30 дни), или от 354 дни с добавяне през всеки деветнадесет години седем пъти по един тринадесети лунен месец, или се добавяли по един месец на около три години, така че началото на годината да започне пак с най-близкото до равноденствието новолуние. Преди Изхода Еврейската година е започвала от есенното равноденствие, така че първият месец в Бит. 8:13 е месеца, който съответства на последната част от септември, или на първата част от октомври. Но през времето на Изхода от Египет, което станало в прежде-именуемия седми месец, за възпоминание на това събитие седмият месец бил наречен първи. Виж Месеци.
Изглежда, че древните евреи не са имали някаква система за летоброене, но са броили годините от най-значимите събития в историята си, като например Изхода им от Египет – Из. 19:1; Чис. 33:38; 3Цар. 6:1; от издигането на Соломоновия храм – 3Цар 8:1, 9:10, и от Вавилонския плен – Ез. 33:21, 40:1. Виж Съботна година и Юбилей.