Годолия

Син на Ахикам, определен от Навуходоносор да управлява Юдея след разрушаването на Ерусалим. Както баща му, така и той самия почитал Еремия – Ер. 40:5. Установил се в Масфа и от там започнал да управлява Юдея с голяма мъдрост, но само след два месеца някой си Исмаил го убил предателски – 4Цар. 25:22-26; Ер. 39:14, 40:5, 41:18.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.