Гофер

Бит. 6:14
Вид дърво. От Гоферово дърво е направен Ноевия ковчег. Едни предполагат, че това дърво е кипариса, а други, че е бора. Гофер може да е общото име на такива дървета, които съдържат смола, каквито са например Кедровото дърво, кипариса, бора и др.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.