Гол

В Библията често означава не повече от “не съвсем облечен”. Така в Йн. 21:7, за Петър се казва, че е “гол”, т.е., той бил съблякъл горната си дреха. Виж Дрехи. Така също, вероятно и в Ис. 20:2; Мих. 1:8; Д.А. 19:16. Понякога понятието за бедност се означава с голота, както в Як 2:15; също и в Ис. 58:7; 2Кор. 11:27. За един народ се казва, че е “гол”, когато е лишен от крепостите си, богатството си и пр. (Бит. 42:9).
Голота” понякога се използва вместо “срамота”. Да “откриеш срамотата” на еврейски се използва вместо “да откриеш голотата” – Лев. 20:19.