Голан

Левитски град, и град за прибежище в северозападната част на Васан – И.Н. 21:27. Местоположението на този град, който е бил разположен на изток или североизток от Галилейското езеро, сега не е известно.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.