Голан

Левитски град, и град за прибежище в северозападната част на Васан – И.Н. 21:27. Местоположението на този град, който е бил разположен на изток или североизток от Галилейското езеро, сега не е известно.