Голгота (лобно място)

Мястото, където нашия Спасител бил разпънат. Близо до Ерусалим – Йн. 19:20, но вън от стените му – Мт. 27:33; Мк. 15:22; Йн. 19:17; Евр. 13:12. На същото място е имало една частна градина и гроб, в който тялото на Христос е лежало до възкресението му – Йн. 19:41,42. Твърде съмнително е дали истинското място на Голгота и гроба на Христос е онова, на което се намира днес “Църквата на Святия гроб”, (голямо здание на север от планината Сион и вътре в града), построен на мястото, което е определено от императрица Елена през 335г. след Р.Х.