Голиат

Един прочут исполин от Гет, който с презрение излязъл против Израилевите войски, и на който се противопоставил Давид. Давид, въпреки че бил малък на ръст, победил Голиат. Историческото събитие за Голиат и Давид е записано в 1Цар. 17гл. Голиат бил висок шест лакти и една педя. Виж Исполини.