Голиат

Един прочут исполин от Гет, който с презрение излязъл против Израилевите войски, и на който се противопоставил Давид. Давид, въпреки че бил малък на ръст, победил Голиат. Историческото събитие за Голиат и Давид е записано в 1Цар. 17гл. Голиат бил висок шест лакти и една педя. Виж Исполини.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.