Гомер

I. В Бит. 10:2; 1Лет. 1:5; Ез. 38:6. Син на Яфет и баща на Асханаз, Рифат и Тогарма. За него се вярва, че населил северните крайбрежия на Черно море, и че от неговото име са произлезли имената на старите киммерийци и на Крам или Крим. Около 700г. преди Р. Х, част от неговите потомци се разпръснали по Мала Азия. Следи от неговото име и от потеклото му са намерени от някои историци и в Кимбри, Умбри и Камбри, у Валския народ и у други Европейски народи.

II. Блудница, за която се оженил пророк Осия. Той го направил поради заповед от Бога, за да подбуди юдеите към размисъл за моментното им духовно състояние или за служението им на идолите – Ос. 1:1-3.