Гомор

Един от градовете в плодородната долина Сидим, близо до южната част на старото Мъртво море. Гомор е заличен от лицето на земята поради беззаконията си. Виж Содом.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.