Гомор

Един от градовете в плодородната долина Сидим, близо до южната част на старото Мъртво море. Гомор е заличен от лицето на земята поради беззаконията си. Виж Содом.