Господна Вечеря

Господнята вечеря се нарича още и “преломяване на хляб” – Д.А. 2:42, 20:7, и причастие на Христовата кръв и Христовото тяло – 1Кор. 10:16. Тя е едно от тайнствата на Христовата църква, постановено от нашия Спасител през Пасхалната нощ. С хляб и вино, които представляват тялото и кръвта на Христос пожертвувани за нашето спасение, трябва да се причастява всеки верен християнин, за възпоминание на онази велика жертва, на която се основават всичките ни надежди, и която е най-голямото предизвикателство към свят и благочестив живот. Чрез Господнята вечеря се подновява завета между Христос и людете Му; тя също е и видим белег на взаимоотношенията между вярващите. Само истинските вярващи имат право да участват в тази вечеря – 1Кор. 5:6-8. На нея християните могат да очакват и усърдно да търсят част от пълнотата на Христос – 2Кор. 1:21,22; Еф. 4:15,16. Всеки който яде Господнята вечеря недостойно, навлича на себе си осъждение, и непременно ще бъде наказан – 1Кор. 11:22-34. Учението на Римската църква, че хляба се превръща в самото тяло на Христос, което свещеникът принася в жертва отново, е противно на Св. Писание и на здравия разум.