Готолия

Внучка на Амрий – 2Лет. 22:2, и дъщеря на Ахаав и Езавел – 4Цар. 11:1. Очудващо тя била избрана за жена на Йорам (сина на благочестивия Йосафат), Юдаовия цар. Нейното пагубно влияние въвлякло в идолопоклонство и престъпления съпруга и, и сина и Охозия – 2Лет. 21:6, 22:3. След тяхната преждевременна смърт, тя завзела престола и поискала да се обогати на него чрез убиването на целия царски род. Само Йоас (нейния внук), тогава още дете, е спасен от леля си Йосавеета. След шест години е изведен от скришното си място, и помазан за цар от смелия и верен първосвещеник Йодай. Той направил заговор против Готолия и заповядал да я убият – 4Цар. 11гл; 2Лет. 23гл.