Готониил

Син на Кенез, и първия съдия на израилтяните, който ги избавил от робството на Месопотамския цар, и ги управлявал в мир четиридесет години. Неговата съпруга Ахса (дъщеря на вуйчо му Халев), му е дадена като награда за геройството му при превземането на град Девир – И.Н. 15:17; Съд. 3:9,10.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.