Гозан

Сега Озан. Река в Мидия и съседната област – Ис. 37:12. Теглат-Феласар и след това Салманасар изпратили там в плен пленените израилтяни – 4Цар. 17:6; 1Лет. 5:26. Казал-Озан или Червената река, се намирала в северозападната част на Персия, течела североизточно и след много заобикаляния се вливала в Каспийско море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.