Гозан

Сега Озан. Река в Мидия и съседната област – Ис. 37:12. Теглат-Феласар и след това Салманасар изпратили там в плен пленените израилтяни – 4Цар. 17:6; 1Лет. 5:26. Казал-Озан или Червената река, се намирала в северозападната част на Персия, течела североизточно и след много заобикаляния се вливала в Каспийско море.