Грабеж

Плячките взети по време на битка, били разделяни по равно от тези, които участвали в боя, и от онези, които пазели стана, докато първите отсъствали от него – Чис. 31:27-32. Делът на Господа, се отделял най-напред от цялото, а в по-късни времена и царя взимал една част за себе си.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.