Град

Палестинските градове били строени на високи места, за по-добра защита от разбойници и нашественици. Няколко върха, заградени със стени понякога съставлявали целия град. В други случаи само кулата се правела на върха на могилата, а къщите били построявани около него, и в по-ниските места. При извънредна опасност цялото население се скривало в крепостта. По-големите градове били защитени с яки външни стени, и с по една кула отвътре, която служела за последно прибежище – Съд. 9:46,51. “Укрепените” еврейски градове – Вт. 3:5, не били еднакво големи и силни, някои от тях били оградени с висока и дебела стена, а други с кирпичени зидове или плет – Ис. 9:10; Ам. 1:7-14. На стените поставяли стража – Пс. 127:1; П.П. 5:7. Улиците на старите градове били тесни и без калдаръм. Някои градове били украсени с градини, особено онези които, както Вавилон заемали голямо площ отвъд стените. Трудно е сега да се пресметне населението на Юдейските градове. Еврейския историк Йосиф казва, че Ерусалим е наброявал 150,000 жители и, че по времето на римската обсада повече от един милион души се намирали отвъд стените на града. Виж Врата, Прибежище и Стражари.