Гривна

Украшение за ръката, което се поставяло над или под лакътя – Чис. 31:50; Ис. 3:19. Гривни се носели и от мъже, особено като царски знак – 2Цар. 1:10. За направата им се използвал различен материал. Имало различни видове гривни, обикновено големи и често много скъпи. Виж Цепочки.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.