Гривна

Украшение за ръката, което се поставяло над или под лакътя – Чис. 31:50; Ис. 3:19. Гривни се носели и от мъже, особено като царски знак – 2Цар. 1:10. За направата им се използвал различен материал. Имало различни видове гривни, обикновено големи и често много скъпи. Виж Цепочки.