Гущер

Студено-кръвно животно, което прилича на змията, но има четири крака. Гущерите са разпространени в Сирия. Тяхната големина и видове са разнообразни. Някои живеят отчасти във вода, други по скалите в пустинята и между стари развалини. Гущерите са нечисти според Левитския закон – Лев. 11:30.