Гущер

Студено-кръвно животно, което прилича на змията, но има четири крака. Гущерите са разпространени в Сирия. Тяхната големина и видове са разнообразни. Някои живеят отчасти във вода, други по скалите в пустинята и между стари развалини. Гущерите са нечисти според Левитския закон – Лев. 11:30.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.