Гълъби

Според Мойсеевите постановления, гълъбите са от чистите животни, и са били принасяни в жертва от бедните евреи – Бит. 15:9; Лев. 5:7, 12:6-8; Лк. 2:24. В Палестина е имало много видове гълъби. Тяхното изобилие става явно и от Ис. 60:8. Те са символ на простодушие, незлобие и верност – Ос. 7:11; Мт. 10:16. Гълъбът е избран като предизвестител на Божието благоволение след потопа – Бит. 8гл. При кръщението на Христос, гълъба е избран за символ на Святия Дух – Мт. 3:16.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.