Хацармавет (дворът на смъртта)

Третият Йоктанов син – Бит. 10:26; 1Лет. 1:20. Той бе прародител на жителите на днешната страна Хадрамаут, област в югоизточна Арабия. Тази област изобилва с ливан и смирна, но климатът ѝ е нездрав; оттука и името ѝ.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.