Хацармавет (дворът на смъртта)

Третият Йоктанов син – Бит. 10:26; 1Лет. 1:20. Той бе прародител на жителите на днешната страна Хадрамаут, област в югоизточна Арабия. Тази област изобилва с ливан и смирна, но климатът ѝ е нездрав; оттука и името ѝ.