Халах

Един град в Асирия, съграден от Асур или Нимрод – Бит. 10:11-12. Той е бил близо до Ниневия, и Ресен се е намирал между тях.