Халак (гладка или гола планина)

В И.Н. 11:17, името на една планина в предела на земите завоювани от Исус Навин. Някои предполагат, че това е горския цеп успореден с Вирсавее, (днешният Джебел-ел-Мукре), 60 мили на юг от Мъртво море; или цепът „Бели хълмове”, 8 мили южно от Мъртво море.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.