Халак (гладка или гола планина)

В И.Н. 11:17, името на една планина в предела на земите завоювани от Исус Навин. Някои предполагат, че това е горския цеп успореден с Вирсавее, (днешният Джебел-ел-Мукре), 60 мили на юг от Мъртво море; или цепът „Бели хълмове”, 8 мили южно от Мъртво море.