Халдеи (халдейци)

С това название се обозначава: 1) халдейският народ и халдейските поданици въобще; 2) философи, естествоизпитатели, гледачи, и други, които се занимавали с изучаване на математика и астрономия, чрез което те се опитвали да предсказват бъдещи събития и съдбата на хора, родени под определени съзвездия.

Халдеите, са били отначало едно войнствено племе, което населявало Кюрдските планини на север от Асирия и Месопотамия – Ер. 50:17. Когато асирийските монарси, разширили завоеванията си на север и запад, тогава халдеите паднали под тяхната власт, но под властта на своите победители, те се преобразили, от една груба орда в един образован народ. Едно живописно и впечатлително описание за халдейските войници, срещаме в книгата на пророк Авакум, който може би е живял около времето, когато халдейците нападнали Палестина и околните ѝ земи – Ав. 1:6-11. За времето, в което халдейците са преминали във Вавилония, нищо не се знае. В царуването на цар Езекия, (713г. преди Христа), се споменава един Вавилонски цар, първия, за когото четем след Нимрод и Амарфал. Сто години по-късно намираме халдейците като владетели на Вавилонското царство. Като пръв цар от новата Вавилонска династия в историята се явява Навополасар. Неговият син Навуходоносор нападнал Палестина, според предреченото от Еремия и Авакум – Езд. 5:12; Ер. 39:5. Навуходоносор, бил наследен от синът си Евилмеродах – 4Цар. 25:27 и Ер. 52:31. След него последвали в кратко време Нериглисар, Лаворосоарход, и Навонид (или Валтасар), при когото тази империя била погълната от Мидо-Персийската империя. Халдео-Вавилонската династия не е удържала повече от сто години.