Халдея

Отначало страната от двата бряга на Долен Ефрат, до Персийския залив, с главен град Вавилон. По-късно с това име се обозначавала цяла Вавилония. Виж Вавилония. Халдея бе отечество на Авраам. В старо време тя се наричала и земята Сенаар – Бит. 11:2; Ис. 11:11; Зах. 5:11.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.