Халдея

Отначало страната от двата бряга на Долен Ефрат, до Персийския залив, с главен град Вавилон. По-късно с това име се обозначавала цяла Вавилония. Виж Вавилония. Халдея бе отечество на Авраам. В старо време тя се наричала и земята Сенаар – Бит. 11:2; Ис. 11:11; Зах. 5:11.