Халев

  1. Ефониев син, от Юдовото племе, който бе изпратен с по един човек от всичките други племена, за да разгледа Обещаната земя – Чис. 13 и 14гл. От дванадесетте, Халев и Исус работили верно и искрено, и от всичките възрастни мъже, само на тях е било позволено да влязат в Ханаан – Чис. 14:6-24,38, 26:65. Той е бил един от князете, определени да разделят завоюваната земя между племената – Чис. 34:19. Хеврон му бе даден като награда за верността му, според Божието обещание – Вт. 1:36; И.Н. 14гл. Макар и на 85 години, той все още бил силен, и изгонил Енаковите синове от наследието си. Той дал част от него и дъщеря си Ахса на братовчед си Готониил, който беше спечелил наградата с храбростта си в превземането на Девир – И.Н. 15:13-19, 21:12. Тази страна, за кратко време е носила името на Халев – 1Цар. 30:14.
  2. Син на Ор, чиито синове, населявали земята около Витлеем – 1Лет. 2:50-55.