Халкидон

Един скъпоценен камък, който прилича на ахата – Отк. 21:19. Този камък е разноцветен; среща се в повечето части на света, макар и да взима името си от град Халкидон (Када-кюй), във Витиния, срещу Цариград; много се употребява за чаши и други изящни съдове.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.