Халкидон

Един скъпоценен камък, който прилича на ахата – Отк. 21:19. Този камък е разноцветен; среща се в повечето части на света, макар и да взима името си от град Халкидон (Када-кюй), във Витиния, срещу Цариград; много се употребява за чаши и други изящни съдове.