Халколиван (лъскава мед)

Един метал, съставен от сребро и злато, или от мед и злато, много лъскав и скъпоценен – Ез. 1:4; Отк. 1:15. Вероятно от този или подобен метал са били направени съдовете, за които Ездра казва, че бяха от лъскава мед и скъпоценни като злато – Езд. 8:27.