Халколиван (лъскава мед)

Един метал, съставен от сребро и злато, или от мед и злато, много лъскав и скъпоценен – Ез. 1:4; Отк. 1:15. Вероятно от този или подобен метал са били направени съдовете, за които Ездра казва, че бяха от лъскава мед и скъпоценни като злато – Езд. 8:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.