Халне

Ис. 10:9 и Хане – Ез. 27:23

Един от Нимродовите градове – Бит. 10:10, по-късно наречен Ктесифон; той се е намирал на източния бряг на Тигър срещу Селевкия, (20 мили под Багдад). Ктесифон, е бил едно зимно жилище на Партянските царе. От него нищо не е останало сега, освен развалините на един палат и купове смет.