Халван (галбан)

Една от съставните части на тамяна, който евреите са горили на олтара в скинията – Из. 30:34. Халванът, е смолата на едно растение, което расте в Абисиния, Арабия и Сирия.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.