Хам

  1. Един от Ноевите синове – Бит. 5:32, 7:13, 9:18, 10:1. Нечестивото поведение на Хам, накарало Ной да го прокълне в лицето на сина му Ханаан – Бит. 9:20-27. Хам бил баща на Хус, Мицраим, Фут, и Ханаан, т.е. прадядо на хананейците, южните араби, етиопяните, египтяните, и общо на африканците – Бит. 10:6-20.
  2. Едно поетично име на Египет – Пс. 78:51; 106:22.
  3. Една неизвестна страна на зузимите – Бит. 14:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.