Хамаам

Може да е бил син на Верзелай – 2Цар. 19:37 и 3Цар. 2:7. Вероятно той придоби от Давид мястото при Витлеем, наричано Хамаам – Ер. 41:17.