Хамелеон

Лев. 11:30

Един вид пълзящо животно. Тялото му е дълго около шест пръсти; нозете му имат по пет пръсти всяка, наредени като два палеца срещу три пръсти; очите му се въртят във всички посоки, независимо едно от друго.

Това животно се храни с мухи, които лови с дългият си и лепкав език. То може да се надува с въздух по волята си, и да променя краската си от синя на зелена, на червена, и дори на черна, когато се разлюти.