Хамос

Народното божество на моавците и амонците, на което и Соломон съгради място за поклонение в Ерусалим – Чис. 21:29; Съд. 11:24; 3Цар. 11:7; 4Цар. 23:13; Ер. 48:7.