Ханес

Един египетски град – Ис. 30:4, за който се мисли,  че е сегашният град Ехнес, в Среден Египет на Нил.