Харан

Стар град, в северозападната част на Месопотамия. Авраам, като оставил Ур, отишъл в Харан, където живял до смъртта на баща си. Авраам изпратил да вземат жена за Исаак от Харан, и Яков избягал там от гнева на Исав – Бит. 11:31-32, 12:4-5, 27:43, 28:10, 29:4. Харан е опустошен от асирийците във времето на Езекия – 4Цар. 19:12; Ис. 37:12, и там в римско време, партяните поразили и убили Крас, римски пълководец. Харан носи и днес това име, и е съграден покрай един ръкав на Ефрат, (на 360 52/ сев. шир., и 390 5/ ист. дълж.), в една равна песъчлива поляна. В Харан обитават сега само някои скитници араби, които обичат мястото поради сладката му вода.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.