Хавул (нищожна)

  1. Име дадено от Хирам, Тирския цар, на едно окръжие в Северна Галилея, което обхващало 20 града, и което Соломон му дал като заплата за помощта му в съграждането на храма – 3Цар. 9:13; от това име се подразбира незадоволството му от подаръкът.
  2. Асиров град – И.Н. 19:27.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.