Хавул (нищожна)

  1. Име дадено от Хирам, Тирския цар, на едно окръжие в Северна Галилея, което обхващало 20 града, и което Соломон му дал като заплата за помощта му в съграждането на храма – 3Цар. 9:13; от това име се подразбира незадоволството му от подаръкът.
  2. Асиров град – И.Н. 19:27.