Хелкат-асурим (поле на ножовете)

Някое място близо до Гаваон. То е наречено така от едно сражение между някои Давидови и Исвостееви юнаци, които се сражавали един против други, преди да се ударят двете неприятелски войски – 2Цар. 2:16.