Хелкат-асурим (поле на ножовете)

Някое място близо до Гаваон. То е наречено така от едно сражение между някои Давидови и Исвостееви юнаци, които се сражавали един против други, преди да се ударят двете неприятелски войски – 2Цар. 2:16.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.