Хелкия

  1. Един верен първосвещеник във времето на Йосия – 4Цар. 22,23гл.
  2. Хелкия е било също и името на бащите на Еремия и на Елиаким – 4Цар. 18:18; Ер. 1:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.