Хелкия

  1. Един верен първосвещеник във времето на Йосия – 4Цар. 22,23гл.
  2. Хелкия е било също и името на бащите на Еремия и на Елиаким – 4Цар. 18:18; Ер. 1:1.