Хелвон

Общо се е мислило, че е сегашният Халеп. Но Хелвон се споменава от Езекил, като място от което Дамаскови търговци донасяха вино в Тир – Ез. 27:18. В последни времена, се е намерила една долина в Срещо-ливан, близо до Дамаск, която също се нарича Хелвон до днес, и там расте най-добро грозде. Вероятно, това е мястото споменато от Езекил, от където Дамасковите търговци донасяха в Тир Хелвонско вино. Халеп е много далече от Дамаск, и не е прочут с вино или грозде.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.