Херетци

  1. Съплеменници на филистимците, за които се мисли, че са били едно поселение от остров Крит – 1Цар. 30:14; Ез. 25:16; Соф. 2:5.
  2. Една част от Давидовите телохранители. Херетците в този случай, се споменават винаги с фелетците – 2Цар. 8:18, 15:18, 20:7; 1Лет. 18:17. Някои предполагат, че те са били чужденци, които Давид приел на служба, когато е бил между филистимците. Гетците, които се споменават заедно с тях в 2Цар. 15:18, са били несъмнено чужденци. Други мислят, че те били добили това име от службата си – палачи и бързоходци.