Херит

Един малък поток, който се втича в Йордан. При този поток отишъл Илия, и там го хранили враните – 3Цар. 17:3-5.