Херувими

Или небесни същества или символични изображения, за които се говори на много места в Св. Писание. Херувимите се представят различно; като живи същества – Ез. 1гл.; Отк. 4гл.; като везани образи, златни, позлатени, или дървени – Из. 36:35 и 37:7; Ез. 41:25. Те още се представят като имащи по едно, по две, или по четири лица – Из. 25:20; Ез. 10:14 и 41:18, като имащи по две, по четири, или по шест крила – 3Цар. 6:27; Ез. 1:6; Отк. 4:8. Най-подробното описание на херувимът, го представя като животно, с човешки образ, крилато, пълно с очи и отпред и отзад, с четири лица, лъвово, човешко, говеждо и орлово – Ез. 1:10 и 41гл.; Отк. 4гл. Вярва се, че херувимите служат за изпълнението на Божията воля.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.