Хетура

Авраамова жена, след смъртта на Сара – Бит. 25:1-6. Макар тя и да се нарича „наложница”, това може би да беше, за да се различават синовете ѝ, и Исмаил от Исаак, синът на обещанието – Бит. 25:6; 1Лет. 1:32; Гал. 4:22,30. Синовете ѝ станаха праотци на много арабски племена.