Хевер

Кенеец, от рода на Овав, Мойсеевия тъст. Той живял в северната част на Ханаан, и се вижда, че е бил знаменит човек на своето време. Жена му Яил, умъртвила сама Сисар – Съд. 4:11,17-21, 5:24.