Хевер

Кенеец, от рода на Овав, Мойсеевия тъст. Той живял в северната част на Ханаан, и се вижда, че е бил знаменит човек на своето време. Жена му Яил, умъртвила сама Сисар – Съд. 4:11,17-21, 5:24.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.