Хиена

Едно месоядно животно от рода на кучето, но различно от него по нозете си, които имат по четири пръсти, по четинестата си грива, и по задницата си, която е по-ниска от предницата. Храни се с мърша. Вероятно това е животното, което поради викът му евреите го наричат И. Някои речници, приемат името И за общо име, под което разбират всички островни зверове (думата И значи остров), но това не е съвместимо с местата, където това име се споменава с имената на особени видове животни. Други го смятат за Чакал, обаче в Ис. 13:22, тази дума е след думата И.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.