Хиил (жив Бог)

Името на някой си ветилец, който съградил пак Ерихон. Клетвата на Исус Навин, против оногова, който въздигне отново Ерихон, постигнала Хиил – И.Н. 6:26; 3Цар. 16:34.