Хинерот

Този град, е бил на западния бряг на Галилейско море – Чис. 34:11; Вт. 3:17; И.Н. 11:2 и 19:35; 3Цар. 15:20. Той е бил Нефталимов заграден град, и от неговото име Галилейското море, се е наричало Хинерот. По мнението на Йероним, Тивериада заемала местоположението на Хинерот.